Målet med Frikanalen er å styrke ytringsfriheten og det deltakende demokratiet gjennom å gi flere mulighet til å ytre seg gjennom TV-mediet.

Frikanalens formålsparagraf

Frikanalen er sivilsamfunnets videoplatform.

Vi ønsker i samarbeide med våre medlemsorganisasjoner utvikle en videoplattform tilrettelagt for behovene til norsk organisasjonsliv og frivillighet, uten forhåndssensur.

Vi tilbyr alle våre medlemmer adgang til en riksdekkende TV-kanal med formidlingsplikt - som vil si at alle kabelleverandører er på samme måte som NRK, forpliktet til å bære vår kanal.

Etter et omfattende frivillig arbeide vurderer vi vår kanal stabil nok til å ta kontakt med tilbydere. Vi er allerede båret av RiksTV, og er i forhandlinger med Telia og Telenor om å få vår kanal båret av dem.

Det pågår også et arbeide med å tilrettelegge for brukerstyrte direktesendinger rett ut til vår TV-kanal. I tillegg til dette er vi i full gang med å utvikle en god løsning for spredning av video på nett. Så følg med!