All videos

 • Internett-aktivisme med Holder de Ord (0:38:08)
 • NUUG
 • Holder de ord er en partipolitisk uavhengig dugnadsprosjekt som jobber for å gi folk større innflytelse over politikk, gjennom åpne data fra Stortinget og en rekke web-baserte tjenester. Tiina Ruohonen skal presentere HDOs data og infrastruktur, samt muligheter for techies til å bidra til en mer faktabasert politisk debatt i forkant av Stortingsvalget 2017. Tiina Ruohonen er en av grunnleggerne av Holder de ord. Hun har lang erfaring fra internasjonale organisasjoner, forskning og frivillighet. Tiina jobber ved CICERO Senter for klimaforskning og er også Fellow ved Massachusetts Institute of Technology (MIT).
 • Gjest i stolen: Kjetil Andre Aamodt (0:13:57)
 • Empo AS
 • Hvordan var det å ha sin egen far som trener? Var det noen du frykta ekstra mye i karrieren din? Hvilken farge har egentlig eggeplomma? Dette, og mye mer, får du svar på i dagens sending. Programleder Mats Sollid treffer skilegenden og tv-personligheten Kjetil Andre Aamodt.
 • TED - Katie Bouman: How to take a picture of a black hole (0:12:56)
 • NUUG
 • At the heart of the Milky Way, there's a supermassive black hole that feeds off a spinning disk of hot gas, sucking up anything that ventures too close — even light. We can't see it, but its event horizon casts a shadow, and an image of that shadow could help answer some important questions about the universe. Scientists used to think that making such an image would require a telescope the size of Earth — until Katie Bouman and a team of astronomers came up with a clever alternative. Learn more about how we can see in the ultimate dark. TED talk downloaded from The Internet Archive.
 • Data collection, psychometric profiling and their impact on politics (1:14:46)
 • NUUG
 • Most political campaigns are data-driven nowadays, and many are getting into profiling of individual voters. Recently, a company with a strong background in military PSYOPS has implemented technology developed at Cambridge University, to enable psychological profiling based on digital traces. They have then been embedded into some of the most surprising recent political campaigns: Ted Cruz's, Donald Trump's and Leave.EU (Brexit). I will outline my personal journey, first discovering the technology as a test subject for Cambridge University, then investigating this company as a complete amateur, and eventually contributing to an article shared globally. A background article based on this research was published by NRK Beta early in february 2017, see <https://nrkbeta.no/2017/02/04/dataene-som-snudde-verden-pa-hodet/>. The speaker, Paul-Olivier Dehaye, is a mathematician at the University of Zurich working on interoperability tools enabling new forms of collaborative work on mathematical data, knowledge and software. In his spare time, he enjoys litigating (and especially winning!) against multibillion dollar businesses for the defence of his fundamental right to data protection. He is now leveraging that experience as co-founder of PersonalData.IO, a service that helps individuals regain control over their personal data. NUUG talk from 2017-04-04.
 • Statsministerbesøk (0:20:31)
 • Empo AS
 • Erna Solberg er gjest i stolen hos Birgitte Falck Jørgensen. De snakker om mobbing og om hvordan få utviklingshemmede i arbeid.
 • TED - Seema Bansal: How to fix a broken education system ... without any more money (0:14:33)
 • NUUG
 • Seema Bansal forged a path to public education reform for 15,000 schools in Haryana, India, by setting an ambitious goal: by 2020, 80 percent of children should have grade-level knowledge. She's looking to meet this goal by seeking reforms that will work in every school without additional resources. Bansal and her team have found success using creative, straightforward techniques such as communicating with teachers using SMS group chats, and they have already measurably improved learning and engagement in Haryana's schools. TED talk downloaded from The Internet Archive.
 • TED - Cédric Villani: What's so sexy about math? (0:16:28)
 • NUUG
 • Hidden truths permeate our world; they're inaccessible to our senses, but math allows us to go beyond our intuition to uncover their mysteries. In this survey of mathematical breakthroughs, Fields Medal winner Cédric Villani speaks to the thrill of discovery and details the sometimes perplexing life of a mathematician. "Beautiful mathematical explanations are not only for our pleasure," he says. "They change our vision of the world." TED talk downloaded from The Internet Archive.
 • Hva prosjektledere bør vite om softwareutviklere (0:59:10)
 • NUUG
 • Softwareutviklingsprosjekter har en tendens til å gå over tid og budsjett. Dette er det mange grunner til. Foredraget vil legge hovedvekt på en gjennomgåelse av den psykologiske faglitteraturen på området gjennom de siste femten år. Den kan deles i to: Den som er utført av ingeniører, og den som er utført av psykologer. Ingeniørene ser på det vi er interessert i, altså hvilke variabler som fører til produktivitet, men de har en tendens til å gjøre veldig pussige metodevalg, slik at resultatene blir vanskelige å integrere med eksisterende kunnskap. Psykologene pleier å holde seg til ortodoks og nyttig metodevalg, men pleier å studere veldig perifere ting, som hva som skal til for at programmerere skal bli glade i hverandre. Rolf Lindgren er psykolog fra UiO. Han har utviklet SMS-applikasjoner i Java og MySQL, og skrev koden som konverterte UiOs studiehåndbøker fra studiekonsulentenes XML-dokumenter til pdf for utskrift. Han deltok i, og ledet avslutningen av, et treårig forskningsprosjekt ved Det Norske Veritas som hadde som formål å identifisere menneskelige risikofaktorer i softwareutviklingsprosjekter. Han er seniorrådgiver i Dignus rekruttering og rådgivning. NUUG talk from 2007-10-09.