God Søndag fra P7 - Se, han kommer - 1

Foreningen Kristen Riksradio
Editor: Johnn Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 27 Jan 2017
Length: 0:59:06
First broadcast: Feb. 5, 2017, 2:30 p.m.

Se, han kommer - 1, Saligprisningene i Johannes Åpenbaring fra Moi 2016