God Søndag fra P7 - Se, han kommer - 4

Foreningen Kristen Riksradio
Editor: Johnn Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 27 Jan 2017
Length: 0:58:23
First broadcast: Feb. 26, 2017, 2:30 p.m.

Se, han kommer - 4, Saligprisningene i Johannes Åpenbaring fra Moi 2016