God Søndag fra P7 - Dobbeltbekken - Del 1, Esek 48,1-12

Foreningen Kristen Riksradio
Editor: Johnn Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 09 Mar 2017
Length: 0:59:24 (filler)
First broadcast: March 26, 2017, 2:30 p.m.

Dobbeltbekken - Del 1, Esek 48,1-12, Johnn R. Hardang taler,
Hermon Høyfjellsenter - 2016