Statsministerbesøk

Empo AS
Editor: Gro Tronvold
Category: Samfunn
Uploaded: 05 Apr 2017
Length: 0:20:31 (filler)
First broadcast: April 7, 2017, 5 p.m.

Erna Solberg er gjest i stolen hos Birgitte Falck Jørgensen. De snakker om mobbing og om hvordan få utviklingshemmede i arbeid.