God Søndag fra P7 - Jesus - Guds mulighet

Foreningen Kristen Riksradio
Editor: Johnn Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 18 May 2017
Length: 0:56:57
First broadcast: June 4, 2017, 2:30 p.m.

Hentet fra serien "Mulighetenes Gud" fra Egersund, Februar 2016