God Søndag fra P7 - Guds legende hånd

Foreningen Kristen Riksradio
Editor: Johnn Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 01 Jun 2017
Length: 0:56:09
Not broadcast yet.

Guds legende hånd, fra serien "Mulighetenes Gud". Opptak fra Egersund Bedehus, 2016.