God Søndag fra P7 - Daniel, Profet og forbilde (3)

Foreningen Kristen Riksradio
https://www.p7.no/tv
Editor: Johnn Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 12 Sep 2017
Length: 0:59:38 (filler)
First broadcast: Sept. 17, 2017, 2:30 p.m.

Bibelhelg, Egersund Bedehus - 2013