All videos

 • TED - Seema Bansal: How to fix a broken education system ... without any more money (0:14:33)
 • NUUG
 • Seema Bansal forged a path to public education reform for 15,000 schools in Haryana, India, by setting an ambitious goal: by 2020, 80 percent of children should have grade-level knowledge. She's looking to meet this goal by seeking reforms that will work in every school without additional resources. Bansal and her team have found success using creative, straightforward techniques such as communicating with teachers using SMS group chats, and they have already measurably improved learning and engagement in Haryana's schools. TED talk downloaded from The Internet Archive.
 • TED - Cédric Villani: What's so sexy about math? (0:16:28)
 • NUUG
 • Hidden truths permeate our world; they're inaccessible to our senses, but math allows us to go beyond our intuition to uncover their mysteries. In this survey of mathematical breakthroughs, Fields Medal winner Cédric Villani speaks to the thrill of discovery and details the sometimes perplexing life of a mathematician. "Beautiful mathematical explanations are not only for our pleasure," he says. "They change our vision of the world." TED talk downloaded from The Internet Archive.
 • Hva prosjektledere bør vite om softwareutviklere (0:59:10)
 • NUUG
 • Softwareutviklingsprosjekter har en tendens til å gå over tid og budsjett. Dette er det mange grunner til. Foredraget vil legge hovedvekt på en gjennomgåelse av den psykologiske faglitteraturen på området gjennom de siste femten år. Den kan deles i to: Den som er utført av ingeniører, og den som er utført av psykologer. Ingeniørene ser på det vi er interessert i, altså hvilke variabler som fører til produktivitet, men de har en tendens til å gjøre veldig pussige metodevalg, slik at resultatene blir vanskelige å integrere med eksisterende kunnskap. Psykologene pleier å holde seg til ortodoks og nyttig metodevalg, men pleier å studere veldig perifere ting, som hva som skal til for at programmerere skal bli glade i hverandre. Rolf Lindgren er psykolog fra UiO. Han har utviklet SMS-applikasjoner i Java og MySQL, og skrev koden som konverterte UiOs studiehåndbøker fra studiekonsulentenes XML-dokumenter til pdf for utskrift. Han deltok i, og ledet avslutningen av, et treårig forskningsprosjekt ved Det Norske Veritas som hadde som formål å identifisere menneskelige risikofaktorer i softwareutviklingsprosjekter. Han er seniorrådgiver i Dignus rekruttering og rådgivning. NUUG talk from 2007-10-09.
 • TED - Elise Roy: When we design for disability, we all benefit (0:13:22)
 • NUUG
 • "I believe that losing my hearing was one of the greatest gifts I've ever received," says Elise Roy. As a disability rights lawyer and design thinker, she knows that being Deaf gives her a unique way of experiencing and reframing the world — a perspective that could solve some of our largest problems. As she says: "When we design for disability first, you often stumble upon solutions that are better than those when we design for the norm." TED talk downloaded from The Internet Archive.
 • Blokkjedeteknologier og kryptovaluta-løsninger (0:54:54)
 • NUUG
 • Thor-Harald Johansen Fra Bitspace AS introduserer de tekniske løsningene som Bitspace jobber med: Blokkjedeteknologier og kryptovaluta-løsninger for (1) Grensesnitt mot tradisjonelle banktjenester, (2) Steemit/sosiale medier basert på kryptovaluta, og (3) Utvikling og etablering av løsninger og tjenester for the unbanked/de bankløse i den fremvoksende kryptoøkonomien. NUUG talk from 2016-12-13.