Videos from NUUG

 • TED - Seema Bansal: How to fix a broken education system ... without any more money (0:14:33)
 • NUUG
 • Seema Bansal forged a path to public education reform for 15,000 schools in Haryana, India, by setting an ambitious goal: by 2020, 80 percent of children should have grade-level knowledge. She's looking to meet this goal by seeking reforms that will work in every school without additional resources. Bansal and her team have found success using creative, straightforward techniques such as communicating with teachers using SMS group chats, and they have already measurably improved learning and engagement in Haryana's schools. TED talk downloaded from The Internet Archive.
 • TED - Cédric Villani: What's so sexy about math? (0:16:28)
 • NUUG
 • Hidden truths permeate our world; they're inaccessible to our senses, but math allows us to go beyond our intuition to uncover their mysteries. In this survey of mathematical breakthroughs, Fields Medal winner Cédric Villani speaks to the thrill of discovery and details the sometimes perplexing life of a mathematician. "Beautiful mathematical explanations are not only for our pleasure," he says. "They change our vision of the world." TED talk downloaded from The Internet Archive.
 • Hva prosjektledere bør vite om softwareutviklere (0:59:10)
 • NUUG
 • Softwareutviklingsprosjekter har en tendens til å gå over tid og budsjett. Dette er det mange grunner til. Foredraget vil legge hovedvekt på en gjennomgåelse av den psykologiske faglitteraturen på området gjennom de siste femten år. Den kan deles i to: Den som er utført av ingeniører, og den som er utført av psykologer. Ingeniørene ser på det vi er interessert i, altså hvilke variabler som fører til produktivitet, men de har en tendens til å gjøre veldig pussige metodevalg, slik at resultatene blir vanskelige å integrere med eksisterende kunnskap. Psykologene pleier å holde seg til ortodoks og nyttig metodevalg, men pleier å studere veldig perifere ting, som hva som skal til for at programmerere skal bli glade i hverandre. Rolf Lindgren er psykolog fra UiO. Han har utviklet SMS-applikasjoner i Java og MySQL, og skrev koden som konverterte UiOs studiehåndbøker fra studiekonsulentenes XML-dokumenter til pdf for utskrift. Han deltok i, og ledet avslutningen av, et treårig forskningsprosjekt ved Det Norske Veritas som hadde som formål å identifisere menneskelige risikofaktorer i softwareutviklingsprosjekter. Han er seniorrådgiver i Dignus rekruttering og rådgivning. NUUG talk from 2007-10-09.
 • TED - Elise Roy: When we design for disability, we all benefit (0:13:22)
 • NUUG
 • "I believe that losing my hearing was one of the greatest gifts I've ever received," says Elise Roy. As a disability rights lawyer and design thinker, she knows that being Deaf gives her a unique way of experiencing and reframing the world — a perspective that could solve some of our largest problems. As she says: "When we design for disability first, you often stumble upon solutions that are better than those when we design for the norm." TED talk downloaded from The Internet Archive.
 • Blokkjedeteknologier og kryptovaluta-løsninger (0:54:54)
 • NUUG
 • Thor-Harald Johansen Fra Bitspace AS introduserer de tekniske løsningene som Bitspace jobber med: Blokkjedeteknologier og kryptovaluta-løsninger for (1) Grensesnitt mot tradisjonelle banktjenester, (2) Steemit/sosiale medier basert på kryptovaluta, og (3) Utvikling og etablering av løsninger og tjenester for the unbanked/de bankløse i den fremvoksende kryptoøkonomien. NUUG talk from 2016-12-13.
 • Venter på Snowden med Christian Borch, Edward Snowden, John Crane, Alan Rusbridger, Michael Tetzschner, Snorre Valen (1:56:15)
 • NUUG
 • William Nygaard, leder Norsk PEN, ønsker velkommen. Edward Snowden intervjues av Christian Borch på link fra Moskva. Intervju med varsleren John Crane (USA) Paneldebatt John Crane Alan Rusbridger – tidligere sjefsredaktør i The Guardian Michael Tetzschner – stortingspolitiker (H) Snorre Valen – stortingspolitiker (SV) Leder av Norsk PENs Komité for Fengslede Forfattere, Brit Bildøen, presenterer årets “fokusfanger”, dvs. de fengslede forfattere, journalister etc. som PEN-sentere over hele verden retter oppmerksomheten mot på denne dagen. Edward Snowdens kamp for å få en rettslig garanti for at han ikke blir utlevert til USA dersom han kommer til Norge for å motta Ossietzky-prisen, trekker i langdrag. Da Norsk PEN 7. mars i år bekjentgjorde at Ossietzky-prisen for 2016 tildeles varsleren Edward Snowden, ble prisseremonien fastsatt til 18. november i Universitetets Aula. Saken er nå hos Høyesterett. Etter samråd med våre advokater i firmaet Schjødt, har Norsk PEN derfor besluttet å utsette tildelingen av prisen, som forhåpentlig kan skje ved Edward Snowdens personlige tilstedeværelse. Tildeling av Ossietzky-prisen 2016 til Edward Snowden vil derfor finne sted 7. juni 2017. Norsk PEN opprettholder imidlertid det årlige arrangementet 18. november for markering av den internasjonale Fengslede Forfatteres Dag. Edward Snowdens avsløringer og situasjon som varsler blir sentralt her. Snowden vil selv tale til forsamlingen via skype fra Moskva. Programmet er på engelsk. Musikkinnslaget med Pål Moddi Knutsen er klippet vekk for å spare opphavsrettighetskostnader.
 • Om beslaget i popcorn-time.no saken (0:50:59)
 • NUUG
 • Økokrim beslagla i vår domenet popcorn-time.no. I den forbindelse gjennomførte de beslag også hos IMC AS og deres regnskapsfører. Morten Eriksen, daglig leder i IMC AS, gir her gi sin versjon av hvordan dette opplevdes fra hans side. NUUG talk from 2016-11-08.
 • TED - Christopher Soghoian: Your smartphone is a civil rights issue (0:07:49)
 • NUUG
 • The smartphone you use reflects more than just personal taste ... it could determine how closely you can be tracked, too. Privacy expert and TED Fellow Christopher Soghoian details a glaring difference between the encryption used on Apple and Android devices and urges us to pay attention to a growing digital security divide. "If the only people who can protect themselves from the gaze of the government are the rich and powerful, that's a problem," he says. "It's not just a cybersecurity problem — it's a civil rights problem." TED talk downloaded from The Internet Archive.