Teknisk informasjon

Kildekoden er i GitHub, pull requests er velkomne :)

Frikanalen kjører på et on-premise Kubernetes-cluster. Docker-images blir bygget av GitHub Actions.

Vår frontend er skrevet i Next.JS. Vi bruker Apollo til å kommunisere vha GraphQL med vår backend.

Vår backend er en Koa/Node-applikasjon i TypeScript. Den eksponerer både et REST- og et GraphQL-API.

Media blir lastet opp til og behandlet av vår mediebehandler.

I tillegg til en legacy-versjon som fremdeles kjører på frikanalen.no, utvikler vi en ny tredje generasjons softwarestack som du bruker her nå.

Legacy-versjonen kan ses i vårt monorepo.

Ta gjerne kontakt med teknisk leder om du ønsker å bidra.

© 2009 - 2023 Foreningen Frikanalen