« Målet med Frikanalen er å styrke ytringsfrihet og deltakerdemokratiet ved å gi flere mulighet til å ytre seg i TV-mediet. »

Frikanalen er sivilsamfunnets videoplatform

I samarbeid med våre medlemsorganisasjoner vil vi styrke norsk samfunnsliv og frivillighet med en ideellt drevet videoplattform av og for medlemmer.

Vi tilbyr alle våre medlemmer adgang til en riksdekkende TV-kanal tilgjengelig for alle på nett og kabel-TV.

© 2009 - 2023 Foreningen Frikanalen