God Søndag fra P7 - Se, han kommer - 3

Foreningen Kristen Riksradio
Editor: Johnn Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 27 Jan 2017
Length: 0:58:15
First broadcast: Feb. 19, 2017, noon

Se, han kommer - 3, Saligprisningene i Johannes Åpenbaring fra Moi 2016