God Søndag fra P7 - Daniel, Profet og forbilde (4)

Foreningen Kristen Riksradio
Editor: Johnn Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 15 Sep 2017
Length: 0:58:07 (filler)
First broadcast: Sept. 24, 2017, 2:30 p.m.

Bibelhelg, Egersund Bedehus - 2013